iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42345545 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 Kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42219082 Tue, 10 Mar 2015 12:07:38 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42210694 Tue, 27 Jan 2015 20:42:58 +0700 hạt giống dưa hấu "King 462" เมล็ดพันธุ์แตงโม "คิงส์ 462" watermelon seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42210693 Tue, 27 Jan 2015 20:41:55 +0700 hạt giống ớt chỉ thiên Green Bull 789 เมล็ดพันธุ์พริก กรีนบูล chilli seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42197002 Thu, 25 Aug 2016 15:45:02 +0700 hạt giống dưa lê trắng ngọc bích Lai Thong 888 http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42197001 Thu, 25 Aug 2016 15:46:09 +0700 hạt giống dưa lê Chu phấn Lai Thong 999 http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42197000 Thu, 25 Aug 2016 15:47:03 +0700 hạt giống dưa lê kim cô nương Happy Sweet 289 http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42196998 Thu, 25 Aug 2016 15:48:54 +0700 hạt giống dưa lê kim hoàng hậu Happy Sweet 999 http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42196997 Thu, 25 Aug 2016 15:52:08 +0700 hạt giống dưa lê Siêu Ngọt Kim Happy Sweet 222 http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42196996 Thu, 25 Aug 2016 15:54:12 +0700 hạt giống dưa hấu ruột vàng Thong Thong 999 เมล็ดพันธุ์แตงโม ทองทอง 999 http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42196991 Mon, 10 Nov 2014 10:12:43 +0700 hạt giống dưa hấu "King 02" เมล็ดพันธุ์แตงโม "คิงส์ 02" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42137813 Fri, 17 Jan 2014 16:04:09 +0700 Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa leo đẹp http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42116260 Thu, 19 Jun 2014 06:57:17 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Green Day 163" (19 - 20 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "กรีนเดย์ 163" Cucumber Seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42111722 Mon, 16 Sep 2013 18:01:15 +0700 kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên, thuốc trừ sâu, sâu bệnh http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42111273 Thu, 19 Jun 2014 07:01:10 +0700 kỹ thuật trồng dưa leo, phân bón http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42111272 Thu, 19 Jun 2014 12:57:11 +0700 kỹ thuật trồng dưa hấu, thuốc trừ sâu, sâu bệnh http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42111269 Thu, 19 Jun 2014 07:05:56 +0700 kỹ thuật trồng dưa hấu năng suất cao (Tiếng Việt Tiếng Anh) http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42111259 Thu, 19 Jun 2014 07:09:20 +0700 Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu đẹp http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42111257 Thu, 19 Jun 2014 07:11:55 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Seven 999" (18 - 20 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "เซเว่น 999" Cucumber Seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42091972 Tue, 23 Aug 2016 18:43:58 +0700 hạt giống ớt chỉ thiên "NEO HOT 090" เมล็ดพันธุ์พริก "นีโอ" chilli seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024496 Fri, 24 Jan 2014 09:35:11 +0700 giống hoa vạn thọ "PhuPhanPhet" เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอก "ภูพานทอง" marigold flower seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024466 Thu, 25 Aug 2016 15:55:48 +0700 hạt giống hoa vạn thọ "PhuPhanThong" เมล็ดพันธุ์เรืองประดับ "ภูพานทอง" marigold flower seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024465 Thu, 25 Aug 2016 15:56:16 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) Gherkin "Red Delta 604" (6-8 cm) เมล็ดพันธุ์เกอร์กิ้น "เรดเดลต้า 604" gherkin seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024431 Tue, 23 Aug 2016 18:44:54 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) Gherkin Red Delta 603" (6-8 cm) เมล็ดพันธุ์เกอร์กิ้น "เรดเดลต้า 603" gherkin seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024429 Tue, 23 Aug 2016 18:45:22 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "winner" (12-14 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "วินเนอร์" cucumber seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024428 Wed, 24 Aug 2016 08:07:43 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Red River 653" (13-15 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "เรดริเวอร์ 653" cucumber seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024427 Tue, 23 Aug 2016 18:46:03 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Red River 525" (13-15 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "เรดริเวอร์ 525" cucumber seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024426 Tue, 23 Aug 2016 18:46:50 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Red River 401" (13-15 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "เรดริเวอร์ 401" cucumber seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024423 Tue, 23 Aug 2016 18:50:14 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Taksin" (18-20 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ทักษิณ" cucumber seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024421 Wed, 24 Aug 2016 08:08:21 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Super Top One" (18-20 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "ซุปเปอร์ท็อปวัน" cucumber seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024419 Thu, 27 Jun 2013 17:03:02 +0700 hạt giống dưa leo (dưa chuột) "Seven 99" (18 - 20 cm) เมล็ดพันธุ์แตงกวา "เซเว่น 99" Cucumber Seeds http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=42024406 Thu, 27 Jun 2013 17:04:01 +0700 hạt giống dưa hấu "Queen Nữ hoàng" เมล็ดพันธุ์แตงโม "ควีน" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=507181 Thu, 27 Jun 2013 17:07:55 +0700 hạt giống dưa hấu "Nu Hoang Thai 470" เมล็ดพันธุ์แตงโม "ไทยหนือหว่าง" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=507170 Thu, 25 Aug 2016 15:43:10 +0700 hạt giống dưa hấu "King Taison 0540" เมล็ดพันธุ์แตงโม "คิงส์ไทสัน 0540" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=507159 Thu, 27 Jun 2013 17:25:18 +0700 hạt giống dưa hấu "Sua Dam 22" เมล็ดพันธุ์แตงโม "เสือดำ 22" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=507150 hạt giống dưa hấu "Sua Dam 22" เมล็ดพันธุ์แตงโม "เสือดำ 22" This vigorous variety produce marketable oblong shape, deep dark green rind with light stripes, 6 - 8 kg. in weight, sweet and crispy flesh, maturity 60 - 65 DAS. ผลทรงกลมรี สีเขียวเข้ม เปลือกมีลาย ไม่ชัดเจน น้ำหนักผล 6 - 8 กก. เนื้อหวาน กรอบ ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60 - 65 วัน หลังหยอดเมล็ด www.trongduahaudep.com www.greenbullseed.com ]]> Tue, 23 Aug 2016 17:18:37 +0700 hạt giống dưa hấu "Song La 248" เมล็ดพันธุ์แตงโม "ส่องหล้า 248" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=507146 Tue, 23 Aug 2016 17:18:56 +0700 hạt giống dưa hấu "Air Bus 380" เมล็ดพันธุ์แตงโม "แอร์บัส 380" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=504946 Tue, 23 Aug 2016 17:20:31 +0700 hạt giống dưa hấu "Air Bus 350" เมล็ดพันธุ์แตงโม "แอร์บัส 350" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=504943 Tue, 23 Aug 2016 17:25:50 +0700 hạt giống dưa hấu "Green Tiger 50" เมล็ดพันธุ์แตงโม "กรีนไทเกอร์ 50" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=504940 Sun, 23 Sep 2012 11:47:37 +0700 hạt giống dưa hấu "Green Ocean" เมล็ดพันธุ์แตงโม "กรีนโอเชียน" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=504934 Sun, 23 Sep 2012 09:01:23 +0700 hạt giống dưa hấu "Kra Thing 111" เมล็ดพันธุ์แตงโม "กระทิง 111" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=503657 Tue, 23 Aug 2016 17:28:12 +0700 hạt giống dưa lê ngọt "Jet Sweet" เมล็ดพันธุ์แตงแคนตาลูป "เจ็ทสวีท" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=474947 Thu, 25 Aug 2016 15:56:42 +0700 hạt giống dưa lê ngọt "Honey Moon" เมล็ดพันธุ์แตงแคนตาลูป "ฮันนีมูน" http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=474930 Thu, 25 Aug 2016 15:57:09 +0700 dưa hấu,hạt giống dưa hấu,dưa hấu ngọt,hạt giống dưa hấu http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=464949 Mon, 21 Jun 2010 19:02:06 +0700 trồng dưa hấu đẹp,dưa hấu đẹp,dưa hấu làm đẹp,dưa hấu,hạt giống dưa hấu,dưa hấu ngọt,hạt giống dưa hấu http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=464948 Mon, 21 Jun 2010 19:01:30 +0700 trồng dưa hấu,dưa hấu Thái Lan,dưa hấu từ Thái Lan http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=464947 Mon, 21 Jun 2010 19:01:00 +0700 hạt giống dưa hấu,hạt giống,dưa hấu,dưa hấu nhập khẩu,trồng dưa hấu,dưa hấu Thái Lan,dưa hấu từ Thái Lan http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=464946 Mon, 21 Jun 2010 19:00:22 +0700 trồng dưa hấu,trồng loại dưa hấu,trồng dưa hấu đặc biệt,hạt giống rau củ quả,hạt giống rau ăn củ,Rau ăn củ http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=464945 Mon, 21 Jun 2010 18:59:44 +0700 dưa hấu ngọt,dưa hấu sức khỏe,dưa hấu sức đẹp,dưa hấu làm đẹp,dưa hấu đẹp http://www.trongduahaudep.com/index.php?mo=3&art=464943 Mon, 21 Jun 2010 18:59:06 +0700